Onze missie en visie

  • Missie

Zorgboerderij de Rietstulp is een plek waar deelnemers en medewerkers worden uitgedaagd om hun mogelijkheden te ontdekken en samen te werken naar een stip op de horizon.

  • Visie

Wij gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemer waardoor hij of zij in een veilige en natuurlijke omgeving, op de boerderij met al zijn facetten, tot bloei kan komen. We vinden het belangrijk dat samen met de deelnemer en de betrokkenen het proces wordt doorlopen. We willen dit bereiken door een brug te slaan naar de maatschappij om de stip op de horizon waar te maken.

  • Kernwaarden

Onderstaande basiswaarden zijn de waarden die de Rietstulp belangrijk vindt en nastreeft. Ze zijn het hart van de organisatie.

Professionaliteit: De zorg wordt uitgevoerd door gediplomeerde medewerkers. Er wordt uit gegaan van de deskundigheid en verantwoordelijkheid om de daarvoor opgestelde procedures van de organisatie te volgen.

Zorgzaamheid: Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders persoonlijke behoeften.

Respectvol: Respectvol om gaan met elkaar, de dieren, de natuur.

  • Merkwaarden

Zorgboerderij de Rietstulp onderscheidt zich met de volgende waarden. Deze vormen het karakter van onze organisatie, in de begeleiding die wij geven en de zorg die wij aan onze deelnemers geven.

Kleinschaligheid: Vaste samenstelling van groepen waarbij ingestoken wordt op veiligheid en vertrouwen binnen een huiselijke sfeer.

Boerderijbeleving: Werken en beleven op de boerderij met aandacht voor persoonlijke interesse en het ontwikkelen van vaardigheden.

Ontwikkeling: Geloof in de leerbaarheid en ontwikkeling van elke deelnemer.

Verbindend: Een brug slaan naar de maatschappij door sociale contacten, goed netwerk van andere zorgverleners en de systeemcontacten van de deelnemer.

Ons team

De verschillende doelgroepen op Zorgboerderij de Rietstulp hebben hun eigen team medewerkers. De medewerkers zijn gediplomeerd.

Deze structuur zorgt ervoor dat onze deelnemers een vaste basis krijgen waar ze ten alle tijde op kunnen terugvallen.

De teams hebben regelmatig een vergadering om verdieping met elkaar te vinden.

Stage lopen?

Onze zorgboerderij is een erkende stageaanbieder. Voor zowel de zorgtak als de melkveehouderij hebben we stageplekken beschikbaar. Je loopt stage in de Werkgroep of bij de Jeugdgroep. Je stagebegeleider is een gediplomeerde collega, je krijgt alle ruimte om te leren.

Ook zijn er op ons bedrijf BBL-leerwerkplekken.
Voor meer informatie zie www.s-bb.nl