Onze visie

Zorgboerderij de Rietstulp is een een zelfstandige organisatie die tot doel heeft een verantwoorde dagbesteding en logeeropvang te bieden aan mensen met een beperking. Wij zijn een christelijke organisatie met bij bijbehorende normen en waarden. Het is geen vereiste dat onze deelnemers en hun familie dit ook zo beleven, maar wij vragen wel hun respect hiervoor. De zorg wordt gegeven door gekwalificeerde mensen. Door de mantelzorg te ontlasten maar ook te ondersteunen willen we bereiken dat onze deelnemers langer thuis kunnen blijven wonen.

Wij gaan uit van de mogelijkheden van een deelnemer en door die te stimuleren, te bereiken dat de deelnemer een sociale ontwikkeling doormaakt en zijn zelfvertrouwen wordt vergroot.

Bij de kinderen ligt de nadruk op het opbouwen en onderhouden van sociale contacten vooral door samen activiteiten te ondernemen en het spelen te stimuleren. Activiteiten vinden vooral op en rond de boerderij plaats waarbij de dieren ook een belangrijke rol spelen. De logeerweekenden zijn op de doelgroepen aangepast maar gezelligheid staat voorop. Op een speelse manier worden de kinderen uitgedaagd te leren.

Bij de volwassenen ligt de nadruk op een zinvolle dagbesteding. De deelnemers doen klusjes en onderhoud, maar ook dierverzorging op en rond de boerderij. Tevens zijn de pauzes en maaltijden die gezamenlijk worden bereid een goed uitgangspunt om sociale omgangsvormen te stimuleren. Wij gaan uit van de mogelijkheden van onze deelnemers, op deze manier doen ze positieve ervaringen op waardoor hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde wordt vergroot.

Ons team

De verschillende doelgroepen op Zorgboerderij de Rietstulp hebben hun eigen team medewerkers. De medewerkers zijn gediplomeerd.

Deze structuur zorgt ervoor dat onze deelnemers een vaste basis krijgen waar ze ten alle tijde op kunnen terugvallen.

De teams hebben regelmatig een vergadering om verdieping met elkaar te vinden.

Stage lopen?

Onze zorgboerderij is een erkende stageaanbieder. Voor zowel de zorgtak als de melkveehouderij hebben we stageplekken beschikbaar. Je loopt stage in de jongvolwassen/ ouderengroep op de dagbesteding of bij jeugdgroep in de buitenschoolseopvang en weekenden. Je stagebegeleider is een gediplomeerde collega, je krijgt alle ruimte om te leren.

Ook zijn er op ons bedrijf BBL leerwerkplekken.
Voor meer informatie zie www.s-bb.nl