Organisatie

Zorgboerderij de Rietstulp biedt dagbesteding en logeeropvang aan voor kinderen en volwassenen met een hulpvraag. Centraal staat ontwikkeling, plezier en het opdoen van positieve ervaringen. Alles in een veilige omgeving met een vast team van begeleiders.

Onze missie en visie

Missie

Zorgboerderij de Rietstulp is een plek waar deelnemers en medewerkers worden uitgedaagd om hun mogelijkheden te ontdekken en samen te werken naar een stip op de horizon.

Visie

Wij gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemer waardoor hij of zij in een veilige en natuurlijke omgeving, op de boerderij met al zijn facetten, tot bloei kan komen. We vinden het belangrijk dat samen met de deelnemer en de betrokkenen het proces wordt doorlopen. We willen dit bereiken door een brug te slaan naar de maatschappij om de stip op de horizon waar te maken.

Kernwaarden

Onderstaande basiswaarden zijn de waarden die de Rietstulp belangrijk vindt en nastreeft. Ze zijn het hart van de organisatie.

Professionaliteit: De zorg wordt uitgevoerd door gediplomeerde medewerkers. Er wordt uit gegaan van de deskundigheid en verantwoordelijkheid om de daarvoor opgestelde procedures van de organisatie te volgen.

Zorgzaamheid: Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders persoonlijke behoeften.

Respectvol: Respectvol om gaan met elkaar, de dieren, de natuur.

Merkwaarden

Zorgboerderij de Rietstulp onderscheidt zich met de volgende waarden. Deze vormen het karakter van onze organisatie, in de begeleiding die wij geven en de zorg die wij aan onze deelnemers geven.

Kleinschaligheid: Vaste samenstelling van groepen waarbij ingestoken wordt op veiligheid en vertrouwen binnen een huiselijke sfeer.

Boerderijbeleving: Werken en beleven op de boerderij met aandacht voor persoonlijke interesse en het ontwikkelen van vaardigheden.

Ontwikkeling: Geloof in de leerbaarheid en ontwikkeling van elke deelnemer.

Verbindend: Een brug slaan naar de maatschappij door sociale contacten, goed netwerk van andere zorgverleners en de systeemcontacten van de deelnemer.

Ons team

Zorgboerderij de Rietstulp heeft een klein, vast team medewerkers. 

Wij werken aan de hand van eenzelfde begeleidingsmethodiek,
namelijk oplossingsgericht werken. De metafoor, die gebruikt wordt door onze
medewerkers, is die van het achter op de fiets stappen bij de deelnemer. De deelnemer
houdt het stuur vast en bepaalt zo de koers maar ook het tempo. Van achter de deelnemer
steun je hem, duw je hem zachtjes om nog meer te doen van wat werkt en stel je vragen in
plaats van te vertellen hoe iets moet.

Stage lopen?

Onze zorgboerderij is een erkende stageaanbieder. Voor zowel de zorgtak als de melkveehouderij hebben we stageplekken beschikbaar. Je loopt stage voor minimaal een half jaar. Een van de collega’s zal je begeleiden, je krijgt alle ruimte om te leren.

Ook zijn er op ons bedrijf BBL-leerwerkplekken.
Voor meer informatie zie: www.s-bb.nl

Zorgboerderij de Rietstulp is lid van:

Federatie landbouw en Zorg

Het landelijk Steunpunt Landbouw & Zorg heeft in 2002 samen met andere betrokkenen het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen ontwikkeld. Het keurmerk heeft de slogan: ‘Kwaliteit laat je zien!’ en dat is niet voor niets. Vervolgens is dit voor beheer en doorontwikkeling overgedragen aan Federatie Landbouw en Zorg Nederland.

Zorgboerderij de Rietstulp is lid van de Federatie Landbouw en Zorg en volgt het kwaliteitssysteem.

Coörperatie Klaver4You

De Zorgboerderij is lid van Zorgcoöperatie Klaver4You. Deze coöperatie is opgericht om samen met andere kleine zorgaanbieders stevig in de zorgmarkt te staan. Wij werken graag samen om ervoor te zorgen dat alle deelnemers de juiste zorg op de beste plek kunnen krijgen en behouden. Ook wanneer blijkt dat de zorg op onze boerderij niet meer passend is, gaan we samen met u op zoek naar een andere plek.