De werkgroep
Jongeren en volwassenen

Voor de werkgroep is het belangrijk dat deelnemers  plezier- en rust ervaren vanuit een positieve bekrachtiging. De mogelijkheden van de deelnemer zijn leidend. De werkwijze heeft een ondersteunend, stabiliserend en ontwikkelingsgericht karakter, waarbij veel aandacht is voor sociale vaardigheden.

Dit binnen een omgeving waar de deelnemer zichzelf kan zijn, een gestructureerd aanbod van activiteiten aangeboden krijgt en een band met zijn/haar begeleider opbouwt, dusdanig dat gedachten en gevoelens uitgesproken worden.

De werkzaamheden bestaan grotendeels uit het ‘werken’ in en rond de boerderij.

Wanneer een deelnemer op zoek is naar interesses en kwaliteiten of twijfelt tussen bepaalde onderwijs- of dagbestedingsrichtingen bieden wij een op maat gemaakt traject. Hierin onderzoeken we welke werkplek het beste bij de deelnemer past. Binnen dagelijkse of wekelijkse gesprekken met de begeleiding worden werkzaamheden geëvalueerd. Op dit moment hebben deze trajecten een meer stabiliserend karakter.

Ook als de keuze al wel bekend is, maar door persoonlijke omstandigheden nog niet toe is aan het reguliere werkveld, is een speciaal traject mogelijk, waarbij alvast vaardigheden worden opgedaan.