Stichting de Groene Zorg

De Deele is een huiselijke groepsruimte voor de jeugdgroepen. Dagbesteding en logeren is mogelijk, er zijn 6 slaapkamers. De groep volgt een vaste dagstructuur op ieder zijn eigen niveau. Binnen de jeugdgroep zijn er diverse mogelijkheden voor zorg.

Word ook een vriend van Stichting de Groene Zorg

Wanneer u Stichting de Groene Zorg financieel wilt ondersteunen, is uw gift welkom op rekeningnummer
NL76 RABO0365673846 ten name van Stichting De Groene Zorg.