U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Klachtenprocedure Zorgboerderij de Rietstulp

 

Zorgboerderij de Rietstulp streeft naar een zorg voor deelnemers van optimale kwaliteit.

Er kunnen zich niettemin situaties voordoen waarin deelnemers zich beklagen over gedrag van de kant van de Rietstulp.

De voorkeur gaat altijd uit naar een gesprek tussen de Rietstulp en de deelnemers om te trachten de aanwezige onvrede op te lossen.

Wanneer dit niet lukt krijgt de deelnemer de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

 

 

Wat te doen bij een klacht:

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. U bent vrij de mogelijkheid te kiezen waar u zich prettig en veilig bij voelt. Leg de klacht schriftelijk vast.

  • Bespreek de klacht met een medewerker op een rustig tijdstip.
  • Neem contact op met de klachtenfunctionaris van de Rietstulp via de mail naar info@derietstulp.nl
  • Maak met Janita of Esther een afspraak om over de klacht te praten. Neem iemand die je vertrouwd mee.
  • Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij.

Voor de Rietstulp is dit Gertine van Ittersum, bereikbaar via de mail. Stuur de klacht naar g.ittersum.prins@planet.nl. Zij neemt contact met u op.

Voor alle jeugdigen kunt u een beroep doen op de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)  https://www.akj.nl

  • Indien een klacht, na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de klager is opgelost en de klager daarin niet berust, kan de klager de klacht voorleggen aan de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg, dan wel een

    geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Landbouw en Zorg.

 

Wil je meer informatie?

Op  www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie werkt.

Lees/download hier ons klachtenreglement

 

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?