Groepen

Zorgboerderij de Rietstulp biedt dagbesteding en logeeropvang aan voor kinderen en volwassenen met een hulpvraag. Centraal staat ontwikkeling, plezier en het opdoen van positieve ervaringen. Alles in een veilige omgeving met een vast team van begeleiders.

De dagbesteding

Jongeren en volwassenen

Voor de dagbesteding is het belangrijk dat deelnemers  plezier- en rust ervaren vanuit een positieve bekrachtiging. De mogelijkheden van de deelnemer zijn leidend. De werkwijze heeft een ondersteunend, stabiliserend en ontwikkelingsgericht karakter, waarbij veel aandacht is voor sociale vaardigheden.

Wat belangrijk gevonden word, is dat de deelnemer zichzelf kan zijn, een gestructureerd aanbod van activiteiten aangeboden krijgt en een band zijn/haar begeleider opgebouwd, dusdanig dat gevoelens en gedachten worden uitgesproken.

De werkzaamheden bestaan grotendeels uit het werken in en rond de boerderij.

De jeugdgroep

Zorgboerderij de Rietstulp biedt een pedagogische omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkeling binnen een veilige setting met veel structuur en gelegenheid om te spelen.
Onze vaste en gediplomeerde begeleiders staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor de deelnemers klaar.

Centraal in de begeleiding staan persoonlijke doelen, zorgbehoeften van een kind en de boerderij. Het respecteren van elkaar, verschillende culturen, geloven en levenswijzen zijn normen en waarden binnen de begeleiding. Het kunnen ontwikkelen van een eigen identiteit vinden wij belangrijk.

Kortdurend verblijf

kinderen/tieners

De week is er ook voor kinderen/ tieners om zich voor te bereiden op begeleid zelfstandig wonen. voor te bereiden op het al dan niet begeleid zelfstandig wonen.

Kinderen logeren in een kleine groep met een vast team begeleiders. Er is een vaste dagstructuur waarbij er veel aandacht is voor het aanleren van vaardigheden.

Logeren kan in de weekenden en schoolvakanties. Daarbij combineren we het aanleren van vaardigheden met invulling van vrije tijd en omgaan met sociale contacten.
Tijdens het logeren kan het thuisfront even op adem komen.

Groepsbegeleiding

De woensdaggroep biedt jeugdigen de mogelijkheid om bij verschillende
activiteiten aan te sluiten en te groeien. Dit alles op een speelse manier waarbij
gebruik gemaakt wordt van de ruimte en mogelijkheden van de boerderij.

Tijdens de weekenden en vakanties zijn wij een hulpmiddel om de draagkracht en draaglast van
het gezinssysteem weer in balans te brengen. Wij doen dit door dag/logeeropvang
aan te bieden.

In het weekend wordt zelfredzaamheid gestimuleerd passend bij het
ontwikkelingsniveau van de jeugdigen. Ook worden de ze uitgedaagd op
het gebied van sociale vaardigheden. Ze doen positief contact op met
leeftijdsgenoten en krijgen van de medewerkers handvatten aangereikt hoe je met
elkaar omgaat.

De jeugdigen worden gestimuleerd om door te groeien naar een eigen plek in de
maatschappij. Wij helpen ze hierbij door ze meer zelfstandigheid in taken en
activiteiten te geven.

Elk talent

Wij bieden jeugdigen die vastgelopen zijn in het (speciaal) onderwijs of voor wie
de schoolse setting niet (meer) passend is tijdelijk maatwerk
onderwijsarrangementen aan. Het uiteindelijke doel is dat het onderwijs weer
(binnen een schoolse setting) gestart kan worden. Met elkaar wordt gekeken wat
hierin de mogelijkheden zijn.