Dagbesteding en werken
Jongeren en volwassenen

Voor dagbesteding is het belangrijk dat deelnemers  plezier- en rust ervaren vanuit een positieve bekrachtiging. De mogelijkheden van de deelnemer zijn leidend. De werkwijze heeft een ondersteunend, stabiliserend en ontwikkelingsgericht karakter, waarbij veel aandacht is voor sociale vaardigheden.

Dit binnen een omgeving waar de deelnemer zichzelf kan zijn, een gestructureerd aanbod van activiteiten aangeboden krijgt en een band met zijn/haar begeleider opbouwt, dusdanig dat gedachten en gevoelens uitgesproken worden.

De werkzaamheden bestaan grotendeels uit het ‘werken’ in en rond de boerderij. Er zijn veel creatieve activiteiten en zo nu een dan staat een uitje op het programma.

Wanneer een deelnemer op zoek is naar interesses en kwaliteiten of twijfelt tussen bepaalde onderwijs of dagbestedingsrichtingen bieden wij een op maat gemaakt traject. Hierin onderzoeken we welke welke werkplek het beste bij de deelnemer past. Binnen dagelijkse of wekelijkse gesprekken met de begeleiding worden werkzaamheden geëvalueerd. Op dit moment hebben deze trajecten een meer stabiliserend karakter.

Ook als de keuze al wel bekend is, maar door persoonlijke omstandigheden nog niet toe is aan het reguliere werkveld, is een speciaal traject mogelijk, waarbij alvast vaardigheden worden opgedaan.

Dagbesteding en beleving
Volwassenen en ouderen

Wanneer een deelnemer niet meer in is staat om zelfstandig taken uit te voeren of fysiek daar niet toe in staat is, kunnen zij activiteiten volgen in de belevingsgroep.

Er is een vast activiteiten aanbod volgens dagstructuur waarin leven in en om de boerderij centraal staat dus de rust, dieren en ruimte.