U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Visie Zorgboerderij de Rietstulp

Wij zijn een zelfstandige organisatie die tot doel heeft een verantwoorde dagbesteding en logeeropvang te bieden aan mensen met een beperking. Wij zijn een christelijke organisatie met bij behorende normen en waarden. Het is geen vereiste dat onze deelnemers en hun familie dit ook zo beleven, maar wij vragen wel hun respect hiervoor. De zorg wordt gegeven door gekwalificeerde mensen. Door de mantelzorg te ontlasten maar ook te ondersteunen willen we bereiken dat onze deelnemers langer thuis kunnen blijven wonen.

Wij gaan uit van de mogelijkheden van  een deelnemer en door dat te stimuleren, te bereiken dat de deelnemer een sociale ontwikkeling doormaakt en zijn zelfvertrouwen wordt vergroot.

Bij de kinderen ligt de nadruk op het opbouwen en onderhouden van sociale contacten vooral door samen activiteiten te ondernemen en het spelen te stimuleren. Activiteiten vinden vooral op en rond de boerderij plaats waarbij de dieren ook een belangrijke rol spelen. De logeerweekenden zijn op de doelgroepen aangepast maar gezelligheid staat voorop. Op een speelse manier worden de kinderen uitgedaagd te leren.

Voor de kinderen die bij ons “deeltijd ”wonen staan de structuur en de veiligheid voorop. In de groep die uit maximaal 6 kinderen bestaat worden de aangeleerde vaardigheden van een behandeltraject onderhouden. Ook kinderen die overbruggingszorg hebben kunnen in deze groep geplaatst worden. Deeltijd wonen is altijd van maandag tot vrijdag of een gedeelte daarvan. De kinderen gaan overdag gewoon naar hun eigen school. Alleen de officiële feestdagen is de boerderij gesloten voor deze groep.

Bij de volwassenen ligt de nadruk op een zinvolle dagbesteding. De deelnemers doen klusjes en onderhoud, maar ook dierverzorging op en rond de boerderij.. Tevens zijn de pauzes en maaltijden die gezamenlijk worden bereid een goed uitgangspunt om sociale omgangsvormen te stimuleren. Wij gaan uit van de mogelijkheden van onze deelnemers, op deze manier doen ze positieve ervaringen op waardoor hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde wordt vergroot.

Voor de ouderen verstandelijke beperkte deelnemers staat de beleving voorop en is het belangrijk dat ze zoveel mogelijk worden geprikkeld om activiteiten te gaan ondernemen om op deze manier hun gevoel van eigenwaarde te vergroten. De ouderen werken mee op de boerderij of in de hooiberg door ze onder begeleiding klusjes te laten doen op de gebieden die hun het meest interesseren. Op deze manier willen wij bereiken dat de vaardigheden die ze nog hebben zolang mogelijk in stand worden gehouden. Ook zijn de sociale contacten erg belangrijk zowel met elkaar maar ook met de bezoekers van de boerderij.

 

Werkveldanalyse:

De Verschillende Doelgroepen

Wij bieden voor de jeugd mogelijkheden tot buitenschoolse- en weekendopvang.

In een huiselijke sfeer waar genieten voorop staat. worden alle activiteiten georganiseerd. Op de Rietstulp leren de kinderen om binnen de sociale leefwereld van de boerderij relaties te leggen en te onderhouden. Ook kunnen zij zichzelf ervaren bij het helpen op de boerderij. Door bezig te zijn met klusjes en het verzorgen van de dieren wordt hun gevoel van eigenwaarde vergroot en krijgen zij meer zelfvertrouwen. Ook het aangaan van sociale contacten is tijdens het bezig zijn minder confronterend en dus gemakkelijker voor deelnemers die daar moeite mee hebben.

Voor de kinderen die bij ons deeltijd wonen ligt de focus op structuur en veiligheid. Met een vast team wordt gewerkt aan de persoonlijke doelen. Van hieruit kunnen we werken naar het weer volledig thuis wonen. Ook kinderen die nog wachten op een behandeltraject of een woonplek kunnen bij ons terecht. In samenspraak met ouders en het CJG worden afspraken gemaakt.

Voor de tieners ligt de focus op het werken aan zelfstandigheid. Door onder begeleiding taken uit te voeren leren wij vaardigheden aan die ze later kunnen gebruiken. De vaardigheden worden individueel bepaald naar aanleiding van hun niveau en doelen.

Volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij ons terecht voor een zinvolle dagbesteding. Het opdoen van positieve werkervaring in combinatie met het opbouwen en onderhouden van sociale contacten zorgt voor een groei van het zelfvertrouwen en vergroot de zin van het bestaan.

In een veilige omgeving krijgen zij de kans te leren en te werken aan hun vaardigheden. De dagbesteding is erop gericht om te proberen deze deelnemers door te laten stromen naar een werkplek.

Ouderen en volwassenen, die niet meer aan het arbeidsproces hoeven of kunnen deelnemen, en die op zoek zijn naar gezelligheid en die de gemoedelijkheid van het platteland waarderen zijn bij ons aan het goede adres. Wij bieden belevingsgerichte zorg waarbij wij allerlei activiteiten aanbieden in en om de boerderij zonder tijdsdruk en prestatie. Gezelligheid en gemoedelijkheid staat centraal.

Door het aanbieden van deze dagbesteding wordt de mantelzorger in de thuissituatie ontlast. Bovendien kan hierdoor opname in een woon/ of zorgcentrum uitgesteld worden.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?