U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

De Deele

De Deele is de groepsruimte voor de jeugdgroepen. In deze huiselijke setting verblijven de kinderen hier tijdens de opvang. Er zijn voor logeren en deeltijd wonen 6 slaapkamers waarbij ook altijd een slaapdienst aanwezig is. De activiteiten worden aangeboden vanuit een vaste dagstructuur, waarbij er gekeken wordt naar de behoefte en mogelijkheden van de aanwezige kinderen. Binnen de jeugd zijn er diverse mogelijkheden voor zorg.

 

Naschoolse opvang en weekend / vakantie opvang
Onze vaste en gediplomeerde begeleiders staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor de deelnemers klaar. Wij sluiten aan bij de persoonlijke voorkeuren, leefomstandigheden en zorgbehoeften van de deelnemer. Het respecteren van elkaar, verschillende culturen, geloven en levenswijzen zijn terugkerende onderwerpen binnen de begeleiding. Het kunnen ontwikkelen van een eigen identiteit vinden wij belangrijk. Binnen de zorgplannen wordt aandacht besteed aan het competentiemodel. Zorgboerderij de Rietstulp biedt een pedagogische omgeving waarin de kinderen kunnen leren en zich kunnen ontwikkeling binnen een veilige setting met veel structuur en gelegenheid om te spelen. Met de ouders / verzorgers en begeleidende instanties worden er regelmatig evaluatie en zorgplan gesprekken gehouden. Ouders / verzorgers ontvangen een verslag van deze gesprekken. Tijdens de weekenden en schoolvakanties kan er ook worden gelogeerd op de zorgboerderij. Binnen een groep met vaste kinderen is er veel aandacht voor invulling van de vrije tijd in combinatie met aanleren van vaardigheden en omgaan met sociale contacten. Door het logeren kan het netwerk van de deelnemer op adem komen.


Kortdurend verblijf / Midweken voor kinderen/ tieners
De logeeropvang is bedoeld ter ontlasting van het netwerk en om als vangnet te fungeren als het even niet meer lukt of als er bijzonder omstandigheden (bijvoorbeeld een ziekenhuis opname van ouders) spelen binnen een gezin. Het is bij ons mogelijk dat uw kind een midweek (maandag t/m vrijdag) verblijft bij de Zorgboerderij. In deze midweek worden er verschillende activiteiten ondernomen. Deze midweek is bedoeld om de kinderen/ tieners voor te bereiden op het al dan niet begeleid zelfstandig wonen. Ook kinderen die net een behandelfase achter de rug hebben maar nog niet klaar zijn om weer volledig thuis te gaan wonen kunnen opgevangen in de midweken. In ween kleine groep met een vast team begeleiders binnen een gestructureerde setting waar de aangeleerde vaardigheden vastgehouden worden. Voor de kinderen is het ontlasten van het gezinssysteem erg belangrijk. 


Overbruggingszorg
Het kan zijn dat u voor uw kind een ZZP ( woonindicatie ) heeft maar dat er nog geen woonplek vrij is. Wij kunnen dan in overleg zoveel zorg bieden dat het gezinssysteem de overbrugging kan volhouden.. Samen met de verschillende instanties en het netwerk wordt gekeken naar een passende oplossing
waarbij vooral het kind op een verantwoorde manier de zorg ontvangt. Deze vraag gestuurde zorgmethodiek wordt vertaald naar een zorg op maat oplossing.

 

Individuele Begeleiding
Deze begeleidingsvorm houdt in dat er een begeleider van de zorgboerderij bij u thuis komt. Dit om samen met uw kind te werken aan leerdoelen en activiteiten te ondernemen. Omdat de begeleiders u en uw kind al kennen zijn wij in staat in relatieve korte tijd doelen te behalen en deze vaardigheden te laten beklijven door continuering tijdens het verblijf op de zorgboerderij. Wij passen ons zorgaanbod aan op de wensen en behoeftes van u en uw kind. Samen zal er gekeken worden naar de opties en mogelijkheden binnen uw situatie. Hierbij kunt u denken aan:
- ontlasting van ouders/verzorgers
- verkeersveiligheid
- plannen en organiseren
- om leren gaan met geld
- zelfstandigheid bevorderen
- ondersteuning van gezinssituatie
Deze mogelijkheid van zorg bieden wij om op een laagdrempelige manier kortdurende hulpvragen thuis of op persoonlijk vlak snel te kunnen oplossen waarbij continuïteit in het aangeleerde gedrag ook tijdens het verblijf op de boerderij gewaarborgd wordt

 

Coachgroep
Kinderen en tieners met een beperking ervaren het als heel lastig om zelf structuur aan te brengen in hun dagelijkse verplichtingen. De bedoeling van deze ondersteuningsvorm is het aanleren van de vaardigheden om overzicht en structuur aan te brengen in activiteiten. Door rekening te houden met de persoonlijke ontwikkeling en gedragskenmerken van de beperkingen is de deelnemer in staat positieve ervaringen op te doen om zijn/haar afspraken te kunnen nakomen. In een groep van jongens en meiden woeden onderwerpen als multi- media, vriendschap en liefde, zelfbeeld besproken en samen gedeeld onder deskundige begeleiding. Hierdoor kan de ontwikkeling van de puber worden gestimuleerd om beter bestand te zijn in het voortgezet onderwijs.

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?